Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Meer samenwerking voor veilige Zeeuwse en West-Brabantse zeehavens


Overheidspartners en publiek private partijen starten samen projecten in en rond de Zeeuwse en West-Brabantse zeehavens om de weerbaarheid en integriteit te vergroten en criminaliteit tegen te gaan. Partners zijn gemeenten Borsele, Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen, Douane, OM, Politie, Koninklijke Marechaussee en havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging