Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Meerderheid Kamer wil strenger toezicht op uitgaven Defensie


Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt strenger financieel toezicht voor de ministeries van Defensie en VWS. De Algemene Rekenkamer constateerde vorige maand 'ernstige onvolkomenheden' bij de uitgaven van deze departementen: het financieel beheer is niet op orde.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging