Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Beveiligingsbedrijven bezorgd over veiligheid op evenementen


Overheden hebben vaak onvoldoende aandacht voor de risico's van veiligheid in de (nacht)horeca en op evenementen. Er is te weinig zicht op de kwaliteit van beveiligers en op de samenwerking met politie en andere overheden. Daarbij komt dat beveiliging vaak als 'sluitpost' wordt beschouwd.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging