Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Recidive onder volwassen daders en ex-gedetineerden blijft stabiel


De recidive onder alle volwassen daders, maar ook onder ex-gedetineerden, ex-werkgestraften en ex-ondertoezichtgestelden is in de periode van 2008 tot en met 2017 stabiel gebleven. De recidive van de jeugdige daders en van jongeren die in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) hebben gezeten schommelt enigszins.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging