Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Voorbereiding van evaluatie Innovatiewet Strafvordering


Het Wetboek van Strafvordering wordt gemoderniseerd. Voorafgaand aan de inwerkingtreding wordt via de Innovatiewet Strafvordering het wetboek op enkele onderdelen aangepast. Zo kunnen verschillende organisaties, zoals politie, OM en de Rechtspraak in pilots al ervaring opdoen met deze onderdelen.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging