Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Minder disciplinaire maatregelen en ontslag politiemedewerkers in 2021


Het aantal keer dat de politie een disciplinaire maatregel of ontslag oplegde aan een medewerker is in 2021 licht gedaald. Het afgelopen jaar kregen 298 politiemedewerkers een disciplinaire maatregel opgelegd, tegen 312 een jaar eerder. Het aantal ontslagbesluiten daalde van 134 in 2020 naar 119 in 2021.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging