Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Effectiviteit preventief fouilleren wisselend beoordeeld


De meeste gemeenten die preventief fouilleren inzetten, doen dit kortdurend en incidenteel bij (dreigende) verstoringen van de openbare orde wegens de (mogelijke) aanwezigheid van wapens. Gemeenten, politie en het OM zien deze inzet over het algemeen als nuttig en effectief.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging