Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Gezamenlijk programma tegen georganiseerde criminaliteit in de transportsector


De regio Zeeland-West-Brabant is een groot logistiek knooppunt tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam, maar heeft ook de nodige eigen logistieke knooppunten zoals de havens van Vlissingen en Moerdijk. Deze worden ook gebruikt voor transport van illegale goederen, zoals drugs en wapens.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging