Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Inspectie: ex-gedetineerden terroristenafdelingen mogelijk risico nationale veiligheid


De mogelijkheden voor partijen die betrokken zijn bij opvang en re-integratie van gedetineerden op terroristenafdelingen zijn beperkt bij gedetineerden van wie het Nederlanderschap is afgenomen en geen verblijfsrecht meer hebben, maar die niet uitgezet kunnen worden naar hun herkomstland. Deze ex-gedetineerden kunnen in de illegaliteit terechtkomen.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging