Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Nieuwe editie Essentiële Controlepunten Brandveiligheid gepubliceerd


Door de overhandiging van het eerste exemplaar aan Marcel Koene, namens Brandweer Nederland, is de 2024-versie en de 16e druk van de Essentiële Controlepunten Brandveiligheid gelanceerd. De uitgave bevat een toelichting op de hoofdzaken van brandveiligheid met steeds handige controlelijsten.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging