Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Nieuw barrièremodel Wapens en Jongeren


In het nieuwe barrièremodel Wapens en Jongeren wordt in acht stappen beschreven welke partijen en gelegenheden wapenbezit en -gebruik mogelijk maken en welke signalen daarop duiden. Vervolgens toont het model wie op welke manier kan ingrijpen om het proces te verstoren en het bezitten, dragen en gebruiken van wapens door jongeren te voorkomen.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging