Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Meer gegevens nodig voor vergelijkingen recidive door jeugdinrichtingen


Het maken van een stabiele en onvertekende vergelijking tussen justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) op recidive blijkt niet goed mogelijk. Strafrechtelijke gegevens bevatten onvoldoende informatieve kenmerken om recidive onder jeugdigen te kunnen voorspellen.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging