Proline MekuNederlandse Uniform Academie

AP: zorgen over uitblijven verplichte audits door werkgevers van boa’s


Werkgevers van boa’s met opsporingstaken, waaronder gemeenten, zijn verplicht om jaarlijks een interne audit uit te voeren. Ook is er elke vier jaar een externe audit nodig, conform de Wet politiegegevens. De resultaten daarvan moeten naar de Autoriteit Persoonsgegevens worden gestuurd. Na een jaar uitstel, ligt de uiterste datum voor het aanleveren van Wpg-auditrapporten op 31 december 2022. Maar de AP ziet dat er nog weinig rapporten binnen zijn.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging