Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Kamervragen over onnodig verzamelen van updates over burgers door politie


De politie verzamelt automatisch data over negen miljoen Nederlanders, zoals informatie over verhuizingen, huwelijken of geboortes. Ook als dat al geruime tijd niet meer noodzakelijk is voor een zaak, blijven de persoonsgegevens beschikbaar in de politiesystemen. BIJ1 wil van de minister van Justitie en Veiligheid weten wat hiervoor de juridische grondslag is.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging