Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Kamervragen over leegstand kleinschalige jeugdgevangenissen


Vijf Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd (KVJJ), die zijn begonnen als experiment, staan momenteel nagenoeg leeg. De PvdA heeft hierover opheldering gevraagd aan minister Weerwind van Rechtsbescherming.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging