Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Strengere maatregelen tegen voortzetten criminele activiteiten vanuit detentie


et uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) plaatsen van criminele kopstukken betekent niet dat de monitoring van deze gedetineerden stopt. Om te voorkomen dat gedetineerden vanuit de gevangenis doorgaan met criminele activiteiten wordt onder meer het oprichten van een Detentie Intelligence Unit onderzocht. Die moet bijdragen aan een betere informatiepositie van de betrokken ketenpartners.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging