Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Coalitieakkoord: versterking aanpak georganiseerde criminaliteit


De PVV, VVD, NSC en BBB hebben in het 'hoofdlijnenakkoord' afspraken gemaakt over het versterken van de aanpak van de georganiseerde misdaad. Zo moet er meer worden ingezet op confiscatie van vermogen en moet de anti-witwasaanpak worden geïntensiveerd.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging