Proline MekuNederlandse Uniform Academie

AP: centrale database paspoortgegevens groot risico


Het kabinet wil een centrale database maken met alle persoonsgegevens die mensen aanleveren voor een paspoortaanvraag, zoals vingerafdrukken, handtekeningen en pasfoto’s. Zo’n database brengt grote privacyrisico’s mee. Ook kan er onduidelijkheid ontstaan over wie verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert de plannen grondig aan te passen of anders in te trekken.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging