Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Nieuwe richtlijn voor uniforme beoordeling prefab brandwerende opslagvoorzieningen


De Verenigde Leveranciers Prefab Opslagvoorzieningen (VLPO) heeft de Beoordelingsrichtlijn voor uniforme beoordeling van prefab brandwerende opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen geïntroduceerd. De beoordelingsrichtlijn is bedoeld om aan de eisen van PGS 15 (Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen) te voldoen. Met de beoordelingsrichtlijn kan worden bepaald of een opslagvoorziening voldoet aan de eisen rond brand-, arbeids- en milieuveiligheid.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging