Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Tijdelijk jongvolwassenen in Huis van Bewaring PI Almelo


Penitentiaire inrichting (PI) Almelo gaat tijdelijk jongvolwassenen huisvesten die de cel in moeten omdat ze verdacht worden van een strafbaar feit. Het betreft de categorie mannen van 18 jaar of ouder die vallen onder het jeugdstrafrecht, maar vanwege een tekort aan capaciteit niet in een justitiële jeugdinrichting (JJI) geplaatst kunnen worden.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging